top of page

Basic Mani-Pedi Combo

  • 1 ora 15 minuto
  • 50 US dollars
  • Koko Head Avenue

Paglalarawan sa Serbisyo

Nail Clipping & reshaping, cuticle care, Massage, hot towel, polish for hands. Nail Clipping & Reshaping, Cuticle Care, Foot File, Hot Towel, Lotion 5 minute Massage, Polish for feet.


Patakaran sa Pagkansela

To cancel or reschedule please call us 24 hours before. Thank you


Mga Detalye ng Contact

  • Blissful Nails & Spa, Koko Head Avenue, Honolulu, HI, USA

    +18088888011

    blissfulnailsandspahi@gmail.com


bottom of page